Marcela Šormová

1986

Lodní sporty

V tomto roce se staly Lodní sporty nedílnou součástí mého života. Mé začátky jsou spjaty s lodní třídou Cadet pod vedením Františka Kalného.

2007

Prezidentka Asociace LT Vaurien

Od 16 let jsem plula převážně pod plachtami na Vaurienu pod vedením Miloše Alexy. V roce 2007 jsem se stala prezidentkou ASV ČR. V čele Asociace jsem setrvala až do roku 2012.

2012

Výbor JO

Od roku 2012 jsem byla členkou Výboru JO/YC, kde jsem po odchodu Romana Vašíka z Výboru jsem měla na starost matriku. Členkou Výboru YC jsem byla až do počátku roku 2021.

Můj život pod plachtami

Když jsem byla malá

Mé jachtařské dětství je spojeno s lodní třídou Cadet, kterou v té době zaštiťoval František Kalný. Asi jako každý jsem prošla celým vývojovým procesem, který byl v tehdejší době běžný, tj. náhradník - kosatník - kormidelník.

Když jsem byla větší

Od 16 let jsem jezdila na plachetnici LT Vaurien pod vedením Miloše Alexy. V roce 2012 jsem Vauriena vyměnila za RS Vareo. Od letošní sezóny brázdím přehradu na RS Neo.

Na moři

Od roku 2002 nepravidelně jezdím na moře, jako rozhodčí i jako závodník na různých regatách a flotilových plavbách, popř. jen za krásami moře.

Dobrovolník

Když nemohu užívat čas pod plachtami, od mládí vypomáhám v našem klubu v různých oblastech na dobrovolnické bázi, s organizováním různých akcí, jako rozhodčí, kde jsem počáteční zkušenosti sbírala od naší dlouholeté rozhodčí Vlasty Novákové. Pomáhala jsem trénovat Cadety s Romanem Vašíkem.

Univerzál

Nejsem sice profi manažerka, ale jsem máma, manažerka rodiny, zvládám dvě děti a manžela byrokrata. 

Nejsem sice mistr světa, ale nějakou tu placku z MČR taky mám – lodní třída Cadet, Vaurien. V roce 2010 jsem společně s Michalem Kubíkem vyhrála celostátní pohárovou soutěž. 

Nejsem žurnalista, ale pár příspěvků a fotografií už mi také v médiích vyšlo. Mám vystudované softwarové inženýrství, dlouhodobě se věnuji sazbě textu, tedy jistým perfekcionismem trpím, nejsem jen bohémský pisálek.

věk
42 let
Člen klubu
34 let

Představa o směřování našeho klubu

Ráda bych pokračovala v tom, co před lety započali moji předchůdci, vyžití pro celou rodinu, bez ohledu na věk, jachtařské zkušenosti či výkonnostní úroveň. Zkrátka jachting pro každého.

Mým cílem je především popsat a využít všeho, co nám život v klubu přináší, a zároveň maximálně zefektivnit činností tak, aby i další generace našich následovníků byla schopna pokračovat v dlouholeté tradici našeho klubu. 

Chci klub postavený na stabilních základech, s jasně danými pravidly. 

Chci, aby náš klub byl inspirací a vzorem pro ostatní sportovní kluby, ať už po stránce práce s mládeží, v oblasti okruhového či kajutového jachtingu, tak i po stránce organizační a finanční.

Kontinuita

Kdo to po nás převezme, formování nástupců z řad mládeže a juniorů napříč všemi aktivitami YC.

Podpora pro všechny

Každý se v naší nabídce najde. Každý bez ohledu na věk, bez ohledu na výkonnostní stupeň, podpůrný tým apod.

Využití možností

Máme k dispozici areál a vybavení, jaký nemá téměř nikdo. Dle mého názoru zajímavá voda v dosahu města. Je třeba maximálně využít vše, čím disponujeme, pro bohatý klubový život.

Výkon

S větší základnou máme možnost najít více talentů ve všech oblastech, nejen mezi závodníky, ale i trenéry, rozhodčími apod.
„Dělejme třeba nejnepatrnější věc na světě, ale dělejme ji nejlépe.“
Tomáš Baťa

Jak by mohl nový Výbor YC vypadat?

Předseda a místopředsedové Výboru

Čistě formální funkce z pohledu fungování, pouze podepisují dokumenty „mimo YC“. Předseda má navíc reprezentativní funkci při ceremoniálních akcích a je svolavatelem pravidelné Členské schůze jedenkrát ročně dle stanov.

Výbor

Řídící orgán, který zajišťuje realizaci převažujícího zájmu v členské základně. Řídí chod klubu v ustáleném statusu quo (vycházejícího z dosavadní praxe), uvádí v život změny, na kterých se členská základna shodne. Odvrací nebezpečí na klubovém majetku a jedná jménem klubu navenek.

Nástroje

Pracovní skupiny pro jednotlivé svěřené úseky, rozpočtové kapitoly pro jednotlivé svěřené úseky, možnost projednat téma s Kontrolní komisí, možnost svolat Členskou schůzi (libovolný člen výboru).

Vhodné vlastnosti

Především schopnost přijmout odpovědnost za svěřenou oblast, dále schopnost komunikovat a organizovat práci Pracovní skupiny.​

Zodpovědnost

Za svoji oblast vůči jednání výboru, za celý výbor pak přednesením zprávy o své činnosti na pravidelné Členské schůzi.

Pracovní skupiny

Dílčí Pracovní skupina řízená odpovídajícím členem Výboru (předseda skupiny) je plně kompetentní pro řešení problémů v uvedené oblasti a pro projednání a přípravu nových nápadů a projektů ze strany Členské základny. Členy Pracovní skupiny si vybírá odpovídající člen Výboru, který je za svěřený úsek zodpovědný. Pracovní skupina se primárně zodpovídá svému předsedovi, dále Výboru a je povinna spolupracovat při interpelacích Kontrolní komise.